خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش  : 

کلیه محصولات و بالابرهای تولیدی ایمن بالابر تهران از تاریخ تحویل بمدت 10 سال تحت خدمات پس از فروش و تضمین قطعات یدکی قرار می گیرد . 

ویژگی های خدمات پس از فروش : 

1 - استفاده از قطعات روز و موجود آسانسور 

2 - طراحی فنی مهندسی  سازه به صورت پیچ و مهره ای  بالابر ( قطعات قابل تعویض ) 

3 - آماده بودن قطعات یدکی مورد نیاز در مجموعه تولید 

4 - دارا بودن ماشین آلات روز و ابزار آلات و کادر مجرب 

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش  : 

کلیه محصولات و بالابرهای تولیدی ایمن بالابر تهران از تاریخ تحویل بمدت 10 سال تحت خدمات پس از فروش و تضمین قطعات

یدکی قرار می گیرد . 

ویژگی های خدمات پس از فروش : 

1 - استفاده از قطعات روز و موجود آسانسور 

2 - طراحی فنی مهندسی  سازه به صورت پیچ و مهره ای  بالابر ( قطعات قابل تعویض ) 

3 - آماده بودن قطعات یدکی مورد نیاز در مجموعه تولید 

4 - دارا بودن ماشین آلات روز و ابزار آلات و کادر مجرب 

کاتالوگ محصولات

کاتالوگ محصولات ایمن بالابر 

نمایش

لیست قیمت

لیست قیمت محصولات ایمن بالابر 

نمایش قیمت